Рейтинг груп

Рейтинг груп у Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку визначається щомісяця за результатами місячної атестації та щосеместру за результатами екзаменаційної сесії або ж семестрового оцінювання (на першому курсі).

На рейтинг групи впливає, в першу чергу, середній бал успішності за відповідний проміжок часу (місяць або семестр). Також мають вплив якісний показник успішності (відсоток студентів у групі, які навчаються на «відмінно» та «добре») та стан відвідування занять студентами.

Для оприлюднення результатів успішності за відповідний період та оголошення рейтингу груп щомісяця адміністрація навчального закладу проводить загальнотехнікумівські лінійки.

Спортивний рейтинг груп визначають викладачі фізичної культури та фізичного виховання в кінці навчального року за підсумками загальнотехнікумівських спортивних змагань.

Advertisements